Ortezy pediatryczne

DWUCZĘŚCIOWA DZIECIĘCA ORTEZA LĘDŹWIOWO PIERSIOWA Z PODPASZKAMI

DWUCZĘŚCIOWA DZIECIĘCA ORTEZA LĘDŹWIOWO PIERSIOWA Z PODPASZKAMI
DWUCZĘŚCIOWA DZIECIĘCA ORTEZA LĘDŹWIOWO PIERSIOWA Z PODPASZKAMI

PRZEZNACZENIE

 • choroba Scheuermanna
 • kręgozmyk
 • kręgoszczelina
 • inne złamanie przeciążeniowe w rejonie kręgosłupa
 • stany zapalne stawów kręgosłupa
 • uszkodzenie mięśni grzbietu i przykręgosłupowych
 • stłuczenia, skręcenia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
Cena: 375,00 zł

DZIECIĘCA ORTAZA LĘDŹWIOWO PIERSIOWA

DZIECIĘCA ORTAZA LĘDŹWIOWO PIERSIOWA
DZIECIĘCA ORTAZA LĘDŹWIOWO PIERSIOWA

PRZEZNACZENIE

 • kręgoszczelina
 • kręgozmyk
 • inne złamanie przeciążeniowe w rejonie kręgosłupa
 • stany zapalne stawów kręgosłupa
 • uszkodzenie mięśni grzbietu i przykręgosłupowych
 • stłuczenia, skręcenia kręgosłupa lędźwiowego
Cena: 240,00 zł

DZIECIĘCA ORTEZA BARKOWO ŁOKCIOWA

DZIECIĘCA ORTEZA BARKOWO ŁOKCIOWA
DZIECIĘCA ORTEZA BARKOWO ŁOKCIOWA

PRZEZNACZENIE

 • urazy barku
 • zwichnięcie barku
 • skręcenie stawu ramiennego
 • urazy obojczyka
 • złamania w obrębie kości ramiennej, łokciowej i przedramienia
 • skręcenie stawu łokciowego
 • konieczność pourazowego i pooperacyjnego unieruchomienie barku, ramienia, łokcia i przedramienia
 • uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej wymagające unieruchomienia (stłuczenia, infekcje)
Cena: 157,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA BARKOWO ŁOKCIOWA

DZIECIĘCA ORTEZA BARKOWO ŁOKCIOWA
DZIECIĘCA ORTEZA BARKOWO ŁOKCIOWA

PRZEZNACZENIE

 • choroba Pannera
 • zwichnięcie stawu łokciowego
 • skręcenie stawu łokciowego
 • urazy barku
 • zwichnięcie barku
 • skręcenie stawu ramiennego
 • urazy obojczyka
 • złamania w obrębie kości ramiennej, łokciowej i przedramienia
 • konieczność pourazowego i pooperacyjnego unieruchomienie barku, ramienia, łokcia i przedramienia
 • uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej wymagające unieruchomienia (stłuczenia, infekcje)
Cena: 112,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA BIODRA / APARAT DEROTACYJNY BIODRA Z REGULACJĄ

DZIECIĘCA ORTEZA BIODRA / APARAT DEROTACYJNY BIODRA Z REGULACJĄ
DZIECIĘCA ORTEZA BIODRA / APARAT DEROTACYJNY BIODRA Z REGULACJĄ

PRZEZNACZENIE

 • kręgoszczelina
 • kręgozmyk
 • inne złamanie przeciążeniowe w rejonie kręgosłupa
 • stany zapalne stawów kręgosłupa
 • uszkodzenie mięśni grzbietu i przykręgosłupowych
 • stłuczenia, skręcenia kręgosłupa lędźwiowego
Cena: 339,00 zł
szt.

DZIECIĘCA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI STAWU ŁOKCIOWEGO CO 15 STOPNI I KAPĄ ŁOKCIOWĄ

DZIECIĘCA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI STAWU ŁOKCIOWEGO CO 15 STOPNI I KAPĄ ŁOKCIOWĄ
DZIECIĘCA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI STAWU ŁOKCIOWEGO CO 15 STOPNI I KAPĄ ŁOKCIOWĄ

Przeznaczenie

Aparat redresujący należy stosować w przypadkach:

 • przykurczy zgięcia i wyprostu stawu łokciowego,
 • niestabilności łokcia po urazach,
 • w okresie rekonwalescencji po złamaniach,
 • po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia).
Cena: 379,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA LĘDŹWIOWA Z PASAMI DOCIĄGOWYMI

DZIECIĘCA ORTEZA LĘDŹWIOWA Z PASAMI DOCIĄGOWYMI
DZIECIĘCA ORTEZA LĘDŹWIOWA Z PASAMI DOCIĄGOWYMI

PRZEZNACZENIE

 • przeciążenia mięśni kręgosłupa lędźwiowego
 • kręgoszczelina
 • kręgozmyk
 • inne złamanie przeciążeniowe w rejonie kręgosłupa
 • stany zapalne stawów kręgosłupa
 • uszkodzenie mięśni grzbietu i przykręgosłupowych
 • stłuczenia, skręcenia kręgosłupa lędźwiowego
Cena: 181,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA NA GOLEŃ I UDO Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI STAWU KOLANOWEGO CO 15 STOPNI

DZIECIĘCA ORTEZA NA GOLEŃ I UDO Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI STAWU KOLANOWEGO CO 15 STOPNI
DZIECIĘCA ORTEZA NA GOLEŃ I UDO Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI STAWU KOLANOWEGO CO 15 STOPNI

Przeznaczenie

Dziecięcy aparat można stosować w przypadku:

 • zwichnięć stawu kolanowego,
 • skręceń stawu kolanowego,
 • niestabilności bocznej kolana,
 • uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
 • po rekonstrukcji więzadeł kolana,
 • po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia)
Cena: 325,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA NADGARSTKA

DZIECIĘCA ORTEZA NADGARSTKA
DZIECIĘCA ORTEZA NADGARSTKA

PRZEZNACZENIE

 • skręcenie nadgarstka
 • zwichnięcie nadgarstka
 • stan zapalny stawu nadgarstkowego
 • po urazie stawu promieniowo-nadgarstkowego
 • zmiany przeciążeniowe
Cena: 66,00 zł

DZIECIĘCA ORTEZA ÓSEMKOWA Z PELOTĄ PLECÓW

DZIECIĘCA ORTEZA ÓSEMKOWA Z PELOTĄ PLECÓW
DZIECIĘCA ORTEZA ÓSEMKOWA Z PELOTĄ PLECÓW

PRZEZNACZENIE

 • wady postawy kręgosłupa piersiowego
 • złamania obojczyka
 • zwichnięcia i inne urazy obojczyka
Cena: 94,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA STAWU BIODROWEGO

DZIECIĘCA ORTEZA STAWU BIODROWEGO
DZIECIĘCA ORTEZA STAWU BIODROWEGO

PRZEZNACZENIE

 • Choroba Perthesa (jałowa martwica kości)
 • deformacje stawu biodrowego
 • zwichnięcie (dyslokacja) stawu biodrowego
 • złamania kości udowej
 • uszkodzenia obrąbka stawowego
 • zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego
Cena: 346,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI CO 15 STOPNI

DZIECIĘCA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI CO 15 STOPNI
DZIECIĘCA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ZAKRESEM REGULACJI RUCHOMOŚCI CO 15 STOPNI

PRZEZNACZENIE

 • zwichnięcia stawu kolanowego
 • skręcenia stawu kolanowego
 • niestabilność kolana
 • uszkodzenia więzadeł kolana LCL, MCL i ACL
 • uszkodzenia łąkotek
 • przeciążenie ścięgna właściwego rzepki
 • choroba Osgood-Schlattera
 • choroba Sinding-Larsen-Johanssona
 • młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
 • nieswoiste zapalenia kości
 • martwica kości
 • rekonstrukcja więzadeł kolana
 • inne zabiegi operacyjne stawu kolanowego
Cena: 307,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ELASTYCZNYMI I STABILIZATOREM ACL ACT

DZIECIĘCA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ELASTYCZNYMI I STABILIZATOREM ACL ACT
DZIECIĘCA ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ELASTYCZNYMI I STABILIZATOREM ACL ACT

PRZEZNACZENIE

 • uszkodzenia łąkotek
 • uszkodzenia więzadeł kolana ACL, LCL, MCL
 • zwichnięcia stawu kolanowego
 • skręcenia stawu kolanowego
 • niestabilność kolana
 • przeciążenie ścięgna właściwego rzepki
 • choroba Osgood-Schlattera
 • choroba Sinding-Larsen-Johanssona
 • młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
 • nieswoiste zapalenia kości
 • martwica kości
 • rekonstrukcja więzadeł kolana
 • inne zabiegi operacyjne stawu kolanowego
Cena: 322,50 zł

DZIECIĘCA ORTEZA TUŁOWIA PROSTUJĄCA PLECY

DZIECIĘCA ORTEZA TUŁOWIA PROSTUJĄCA PLECY
DZIECIĘCA ORTEZA TUŁOWIA PROSTUJĄCA PLECY

PRZEZNACZENIE

 • okrągłe plecy
 • zaburzenia postawy ciała
 • asymetria napięcia mięśni tułowia
Cena: 54,00 zł

DZIECIĘCA ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNE DOLNĄ Z KAPĄ KOLANOWĄ

DZIECIĘCA ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNE DOLNĄ Z KAPĄ KOLANOWĄ
DZIECIĘCA ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNE DOLNĄ Z KAPĄ KOLANOWĄ

PRZEZNACZENIE

 • pionizacja pacjenta
 • zwichnięcia stawu kolanowego
 • skręcenia stawu kolanowego
 • niestabilność kolana
 • przeprost stawu kolanowego
 • uszkodzenia więzadeł kolana LCL, MCL i ACL
 • uszkodzenia łąkotek
 • złamanie rzepki
 • zwichnięcie rzepki
 • stany zapalne kolana
 • młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
 • nieswoiste zapalenia kości
 • martwica kości
 • schorzenia neurologiczne
 • artroskopia stawu kolanowego (rekonstrukcja więzadeł, usuwanie łąkotek)
 • inne zabiegi operacyjne stawu kolanowego
Cena: 231,00 zł

DZIECIĘCA ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNĘ DOLNĄ

DZIECIĘCA ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNĘ DOLNĄ
DZIECIĘCA ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNĘ DOLNĄ

PRZEZNACZENIE

 • zwichnięcia stawu kolanowego
 • stawu kolanowego
 • niestabilność kolana
 • uszkodzenia więzadeł kolana LCL, MCL i ACL
 • uszkodzenia łąkotek
 • złamanie rzepki
 • zwichnięcie rzepki
 • stany zapalne kolana
 • młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
 • nieswoiste zapalenia kości
 • martwica kości
 • artroskopia stawu kolanowego (rekonstrukcja więzadeł, usuwanie łąkotek)
 • inne zabiegi operacyjne stawu kolanowego
Cena: 181,50 zł

DZIECIĘCA ORTOPEDYCZNA KAMIZELKA OBOJCZYKOWO BARKOWA

DZIECIĘCA ORTOPEDYCZNA KAMIZELKA OBOJCZYKOWO BARKOWA
DZIECIĘCA ORTOPEDYCZNA KAMIZELKA OBOJCZYKOWO BARKOWA

PRZEZNACZENIE

 • urazy barku
 • zwichnięcie barku
 • urazy obojczyka
 • złamania w obrębie kości ramiennej, łokciowej i przedramienia
 • skręcenie stawu łokciowego
 • konieczność pourazowego i pooperacyjnego unieruchomienie barku, ramienia, łokcia i przedramienia
 • uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej wymagające unieruchomienia (stłuczenia, infekcje)
Cena: 240,00 zł

DZIECIĘCA OTWARTA ORTEZA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ Z UJĘCIEM KCIUKA

DZIECIĘCA OTWARTA ORTEZA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ Z UJĘCIEM KCIUKA
DZIECIĘCA OTWARTA ORTEZA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ Z UJĘCIEM KCIUKA

PRZEZNACZENIE

 • złamanie nadgarstka
 • skręcenie nadgarstka
 • zwichnięcie nadgarstka
 • stan zapalny stawu nadgarstkowego
 • po urazie stawu promieniowo-nadgarstkowego
 • zmiany przeciążeniowe
 • uszkodzenie torebki stawowej
 • uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej
 • złamanie przeciążeniowe
Cena: 141,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl